Rumah Pusat

RUMAH SYARIAH PUSAT

rumah syariah pusat Adalah program yang ditawarkan kepada kawan-kawan masisir, berjenjang dua tahun masa studi. dengan sistem dan program bertujuan lebih rangkap. teman teman akan dibekali dengan empat fase belajar ; lughowiyat, aqliyat, fiqhiyat & takmiliyat.

Kurikulum tingkat 1

PELAJARAN

nahwu

SHORF

BALAGHOH

MANTIQ

TAUHID

HADITS

HAFALAN

MATAN JURUMIYAH

MATAN MAQSUD

MATAN SULLAM MUNAWAROQ

ALQUR’AN JUZ 1-3

PELATIHAN & SEMINAR

KERUMAH SYARIAHAN

PUBLIC SPEAKING

TERJEMAH

TAKHRIJ HADITS

PENGENALAN SEKTE-SEKTE ISLAM

TAJHIZ JENAZAH

PRAKTIK & LATIHAN

CERAMAH & kHUTBAH

pRAKTEK MEMBACA KITAB

Kurikulum tingkat 2

PELAJARAN

FIQH

USHUL FIQH

QOWAID FIQHIYAH

PENULISAN KARYA TULIS

TASAWUF

HAFALAN

MATAN AL-WARAQAT

MATAN KIFAYAH THULLAB

ALQUR’AN JUZ 5,29,SURAT PILIHAN

MENGULANG HAFALAN YANG SUDAH DIHAFAL

PELATIHAN & SEMINAR

KERUMAH SYARIAHAN

QIRO’AT

TAHQIQ TUROST

ATSAR QOWAID FIQHIYYAH

KEPENULISAN

PENGANTAR BERMADZHAB

MANASIK HAJI

PRAKTIK & LATIHAN

CERAMAH & kHUTBAH

MENULIS KARYA TULIS ILMIAH UNTUK RUMAH SYARIAH PUSAT